May 17, 2021

Terma & Syarat

Laman sesawang Ultrajang ini adalah berdasarkan penilaian penulis-penulis Ultrajang sendiri. Anda dinasihatkan untuk membuat pertimbangan yang rasional. Cukuplah emosional dalam stadium saja.

Apa jua bentuk hak milik seperti gambar-gambar & informasi daripada pihak tertentu yang terdapat dalam laman sesawang ini telah digunakan dengan izin dan juga tanpa izin untuk tujuan pengenalan sahaja. Kami tidak mempunyai apa-apa hubungan atau menandatangani sebarang perjanjian dengan mana-mana pihak selain jika dinyatakan. Tujuan gambar adalah untuk dilihat dan kami akan kredit dimana yang sepatutnya.

Kami juga tidak mempunyai sebarang niat untuk mendapat keuntungan daripada gambar-gambar dan informasi dari pihak berkenaan ataupun cuba mencabul hak milik mana-mana pihak tersebut.

Sekiranya ada mana-mana artikel daripada kami yang didapati tidak sesuai di mata mana-mana pihak, sila hubungi kami dengan click link di bawah:

Hubungi Jang & Kru

 

Copyright © Ultrajang 2021.